Jenis Bating Dalam Tarian Ma’badong

Bating adalah ungkapan kesedihan atau rintihan atas meninggalnya seseorang. ungkapan kesedihan atau kedukaan dilukiskan dengan kata-kata atau kaliat yang dinamakan Kadong Bating.Ada beberapa macam kadong bating antara lain: kadong bating badong,kadong bating pa’katia,kadong bating pa’marakka,kadong bating retteng dll.

Berikut contoh kadong bating:

1. Umbamira sangtondokta…Tomai sangbanuanta,Ke’de’ko anta umbating tapana’ta’ rio-rio
2. Tangmadande’koka iko,tae’ka dollo riomu lako te ambe’ masokan ma’dadi salle kaboro’
3. Ambe’ perangngikan mati’,ambe’ tanding talingakan angki lolloan batingki ussauran marioki
4. Keumpokadaki bating untannun mario-rio da’ta barrugai bating da’ta lalan paningoi
5. Da’ta lambi’ badong russeng to rintin pa’ ealian anta masakke mairi’  salipapan sola nasang

Jenis Bating Dalam Tarian Ma'badong

Contoh Bating badong umbating

1. Tonna masaki ulunna tikuramban beluakna nenne’ samandu-mandunna, kerangngan umbongi – bongi
2. Samari tampak sarrona tu upu’ pekaindo’na ka’tu angin dipudukna ronta’ bannag penaanna
3. Sokan-sokannamo ia, tu nene’ mendeatanna todolo kapuanganna unnamboran tinaranna
4. Naamboran sala rika nasio’ tantongan dika,denka tau tangnabasa tangnalulun barana’i
5 .Laditulakraka langi ladimanagngai rika,sokan sokan ia nene’ tangmaga’ta todolota
6. Kenapatui lenki’kenasanda simisa’ki’ sanda’-sanda’ dilempangan pangkun dipentirerungan
7. Tallang turananniki’ puang ao’ bela’-belaranna kedisaile sulei ladibarinka manassan
8. Inde dao to tungara bintin to mennulu sau’ umpolo bintanna sali bituru’ karasan tangnga
9. Malemi situru’ gaun sikaloli’ rambu ruaya naempa-empa salebu’ sau’ tondok panglalondong
10.Unnola tossoan adang panta;daran tau bunga’ dadi deatami lao’ kombongmi topalullungan.

Kadong bating badong ma’palao

1. Tiromi tu tau tongan tu tonatampa puangna taek sanglindo susinna sanginto’ rupa-rupanna
2. Sangtampan bintoen tasak sangkombongan bunga’ lalan sumbang bulaan naesungngi kurapak natadongkonni
3. Malulun padang naola umpamampu’ padang-padang buda kinallo lalanna dikki barra’ karaenna
4. Malemi naturu’ gaun naempa empa salebu’ sau’ tondok ponglalondong ilo’ri bambana mukkun
5. Lasangtondok todolona sangesung totumampana ia nasang latapatu mairi’ sangtolinoan

Kadong bating pa’passakke

1. Sampa’ batingkimo tondopango’tonan marioki napakinalloi lalan napobokongrilambanan sau’ rumambena langi’ sau’ tondok ponglalondong
2. Ganna’ sampin pebalunna sukku’ tedong tunuanna naria tangkean suru’ nasaladan kada rapa’ anta masakke mairi’ madadinding solanasang.

Itulah contoh kadong bating  dalam tarian ma’badong,semoga bermamfaat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *